Plusklas 2017

Plusklas 2017

Archipel Scholen heeft – in samenwerking met het Scheldemond College en Nehalennia SSG   met ingang van 31 maart  gedurende 2 x 4 weken op vrijdagmorgen (Sch.) en op donderdagmiddag (Neh.) een Plusklas georganiseerd voor hoog- en meerbegaafde leerlingen uit groep 8. De eerste 4 lessen (natuur- en scheikunde, biologie) worden op het Scheldemond College gegeven en de laatste 4 lessen (rekenen, wiskunde) op Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap. Deelname aan de Plusklas is kosteloos voor de ouders. Op basis van de vooraanmeldingen is door de Plaatsingscommissie aan 20 leerlingen (het maximale aantal) een plaats aangeboden. Deze leerlingen komen van 12 Archipelscholen. Na afloop ontvangen de leerlingen een certificaat van deelname.