Zoekresultaten

Winnaars Groot Archipeldictee 2017

Het Groot Archipeldictee 2017 heeft een individuele winnaar opgeleverd. Manuel Lobbezoo, leerling van Archipelschool De Tweemaster-Kameleon, had 80% van 50 woorden correct gespeld. Met 11 fouten heeft hij een uitstekende prestatie geleverd. De wisselbeker voor het..

Stakingsdag PO

De aangekondigde staking in het primair onderwijs op dinsdag 12 december gaat door nu het ultimatum is verlopen dat de lerarengroep PO in Actie en de sociale partners aan onderwijsminister Arie Slob hadden gesteld om meer geld vrij te..

Staking 12 december

Ultimatum verlopen: staking op 12 december.  De aangekondigde staking in het primair onderwijs op dinsdag 12 december gaat door nu het ultimatum is verlopen dat de lerarengroep PO in Actie en de sociale partners aan onderwijsminister Arie Slob hadden gesteld om meer..

Combinatie veilig verklaard

De vloer van De Combinatie in Vlissingen is stevig genoeg. Alle gebruikers van de kleine cirkel van De Combinatie kunnen donderdag 9/11  het gebouw aan het Pablo Picassoplein weer in. Een draagkrachtproef wees maandag uit dat de vloeren in de kleine cirkel van de..

Kinddag Archipel Scholen

Rechten van het kind en kernwaarden Het Verdrag voor de Rechten van het Kind vormt een inspiratiebron voor onze organisatie als geheel en voor onze scholen afzonderlijk. In de activiteiten van de school zullen deze rechten van het kind een prominente plaats krijgen. Op..

Kinddag Archipel

Rechten van het kind en kernwaarden In haar beleid laat Archipel Scholen zich leiden door het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het verdrag formuleert de bescherming waar kinderen op een groot aantal terreinen recht op hebben. Recht op goed..