Zoekresultaten

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Archipel Scholen heeft een personeels- en een oudergeleding. Elke geleding bestaat uit vier personen. De GMR heeft regelmatig overleg met het College van..

Personeelsdag 2018

Op donderdag 22 maart 2018 wordt de Personeelsdag gehouden in Hotel van der Valk te Middelburg. Spreker is Pedro de Bruyckere uit..

Staking 5 oktober

Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het..

Groot Archipel Dictee 2017

Op woensdag 13 december 2017 wordt in de aula van de ZB Planbureau en Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg de 13e editie gehouden van het Groot Archipel Dictee. Alle Walcherse scholieren uit de groepen 7 en 8 mogen daar aan meedoen. Tenminste, als ze in de voorronde op..