Activiteiten

Op deze pagina treft u een overzicht van al onze activiteiten. Meer weten over een activiteit? Klik dan op het plusje.

november 2017

Kinddag Archipel Scholen

Rechten van het kind en kernwaarden Het Verdrag voor de Rechten van het Kind vormt een inspiratiebron voor onze organisatie als geheel en voor onze scholen afzonderlijk. In de activiteiten van de school zullen deze rechten van het kind een prominente plaats krijgen. Op bovenschools niveau zullen wij jaarlijks op 20 november aandacht blijven schenken aan de Internationale Dag van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.
december 2017

Nieuwe directeuren

Per 1-12-2017 start Leonie Boot als directeur van samenwerkingsschool De Lispeltuut. Per 1-1-2018 start Ruud Hoogesteger als directeur van Archipelschool De Tweemaster-Kameleon.

Stakingsdag PO

De aangekondigde staking in het primair onderwijs op dinsdag 12 december gaat door nu het ultimatum is verlopen dat de lerarengroep PO in Actie en de sociale partners aan onderwijsminister Arie Slob hadden gesteld om meer geld vrij te maken.

Groot Archipeldictee 2017

13e editie van deze activiteit voor groep 7 en 8 van de Walcherse basisscholen.

Kerstvakantie

De kerstvakantie begint dit jaar op maandag 25 december. De eerste schooldag in 2018 is maandag 8 januari.
maart 2018

Personeelsdag 2018

Op donderdag 22 maart 2018 wordt de Personeelsdag gehouden in Hotel van der Valk te Middelburg. Spreker is Pedro de Bruyckere uit Gent.