Archipel Scholen en Corona

Alle Archipelscholen volgen het landelijk beleid in zake de veiligheid rondom het Corona virus.

Archipel Scholen kent inmiddels een aantal maanden een crisisteam, waarin bestuur, ondersteuningskantoor en directies van scholen zijn vertegenwoordigd. Het crisisteam volgt de ontwikkelingen op de voet en stippelt de grote lijn uit op basis van de maatregelen die het kabinet instelt. De grote lijn wordt telkens na elke persconferentie besproken én afgestemd met de directies van alle scholen. Alle scholen handelen op dezelfde wijze en volgen het zelfde kader. Daarbij staat veiligheid van onze leerlingen en medewerkers voorop!

Op dit moment zijn de volgende maatregelen van kracht (met ingang van 11/05/2020):

 • Kinderen volgen 50% les op school en de andere tijd thuis. Alle kinderen hebben 100% les.
 • Alle kinderen zijn ingedeeld in cohorten A en B, die afwisselend een dag in de klas of thuis werken. Tussen de cohorten wordt niet geschoven.
 • De thuislessen zijn niet vrijblijvend. Alle kinderen loggen elke morgen om 8:30 uur in op de stream (Meet) van de groepslessen.
 • De leerkrachten “streamen” hun instructies van alle lessen via de beveiligde Google omgeving “Classroom”. Het bord in de klas is voor alle kinderen live zichtbaar in de stream.
 • Na de instructie gaan de leerlingen thuis aan de slag met de opdracht en heeft de leerkracht in de klas extra instructietijd voor de individuele leerlingen. We proberen op deze wijze ook de ouders te ontlasten in “thuisonderwijs”.
 • Lestijden van 8:30 – 14:00 met pauzes op school. Kinderen nemen lunch mee naar school.
 • Pauzes worden met alleen de eigen groep op een eigen plein gehouden.
 • Ouders zetten hun kinderen voor het plein af en mogen niet in de school. Leerlingen van de bovenbouwgroepen komen zo veel mogelijk zelfstandig en lopend of fietsend naar school.
 • We houden tussen de volwassenen 1,5m afstand en tussen volwassenen¬†en kinderen waar mogelijk. Kinderen hoeven de afstand niet in acht te nemen.
 • Wie ziek is, of klachten heeft blijft thuis!
 • We wassen vaak onze handen, niezen in onze elleboog en geven nog steeds geen handen.

Te verwachten maatregelen per 8 juni:

 • Alle kinderen gaan weer 100% naar school.
 • Continurooster blijft in ieder geval tot de zomervakantie geldig.
 • Pauzes blijven alleen met eigen groep op eigen plein.
 • Ouders zetten hun kinderen voor het plein af en mogen niet in de school. Leerlingen van de bovenbouwgroepen komen zo veel mogelijk zelfstandig en lopend of fietsend naar school.

Zo spoedig mogelijk na 26 mei wordt het aangepaste protocol vrij gegeven, waarna we voor de Archipelscholen de aanpassingen definitief maken.

Pas op 1 juni besluit het kabinet definitief of alle kinderen op 8 juni weer volledig naar school mogen.