1 Created with Sketch.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Archipel Scholen heeft een personeels– en een oudergeleding. Elke geleding bestaat uit vier personen.

De GMR heeft regelmatig overleg met het College van Bestuur en vertegenwoordigt de afzonderlijke MR-en van de scholen. De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen.

Op dit moment bestaat de G.M.R. uit de volgende personen:

Oudergeleding:

  • mw. Denise Bekker
  • dhr. Richard Geevers (voorzitter)
  • dhr. Riaan Lous
  • mw. Anke Marijs

Personeelsgeleding:

  • dhr. Marco de Folter
  • mw. Tonnie Hoogesteger
  • dhr. Matthijs Ingelse
  • mw. Femke Jonkman

In dit document stellen de leden van de G.M.R. zich uitgebreider aan u voor :

Voorstellen GMR-leden 2020-2021