Henk Zielstra nieuwe bestuurder Archipel Scholen.

Vanaf 1 december is er een nieuwe voorzitter College van Bestuur van Archipel: Henk Zielstra.

 

Na het overlijden van Cees Corstanje heeft Gerard Langeraert sinds medio januari 2018 Archipelscholen geleid als interimbestuurder. In april j.l. zijn we de procedure gestart om een nieuwe voorzitter voor het College van Bestuur te werven.

Alle personeelsleden die hebben bijgedragen aan de voorbereidingen zoals de profielschets en aan de uiteindelijke werving en selectie willen we daarvoor hartelijk bedanken.
De Raad van Toezicht heeft het positieve advies van de BAC en het advies van de GMR overgenomen en besloten tot de aanstelling per 1 december 2018 van Henk Zielstra als voorzitter van het College van Bestuur.
Het arbeidsverband met Gerard Langeraert blijft van kracht tot en met 30 november 2018.
Henk Zielstra is op dit moment nog managing director van het Sociaal Maatschappelijk Cluster aan de HZ University of Applied Sciences te Vlissingen. Onder dit cluster vallen de Academie voor Educatie en Pedagogiek en de Academie voor Zorg en Welzijn.
Als Raad van Toezicht maken we graag van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor de manier waarop een ieder samen met Gerard Langeraert het werk voor Archipel volle kracht vooruit zijn blijven uitvoeren. Die lijn zetten we voort. Archipel is het meer dan waard.

Namens de Raad van Toezicht Archipelscholen
Ellie Walrave (voorzitter)