1 Created with Sketch.

Gebruik digitale middelen

Het onderwijs zorgt ervoor dat het maximale uit de talenten van het kind wordt gehaald. De school biedt hierin passend onderwijs. ICT is daarbij een hulpmiddel. Leerkrachten hebben voldoende ICT-vaardigheden en zetten deze in de lespraktijk in. Daarbij worden digitale schoolborden, chromebooks en tablets gebruikt. De scholen worden ondersteund en begeleid door de bovenschoolse ICT-er en een “digi-coach”.

21e eeuwse vaardigheden.

Archipel Scholen is enkele jaren geleden gestart met het investeren in de digitale toekomst voor onze kinderen. We praten vaak over de 21th Century Skills die onze kinderen van nu, in hun banen van straks, maar die we nu nog niet kennen, nodig zullen hebben!

Op Archipel Scholen praten we er niet alleen over, maar leren we onze kinderen er ook mee omgaan. Mediawijs zijn, programmeren, 3D-ontwerpen en printen, allemaal vaardigheden voor de leerkrachten en de leerlingen die in de nabije toekomst noodzakelijk zullen zijn.

Daarom stuurt Archipel Scholen haar  digicoach op pad langs de scholen om zowel de leerlingen als de leerkrachten goed op weg te helpen !

Bekijk hier de video.