Jaarverslag

Hierbij treft u de meest recente jaarstukken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Walcheren, beter bekend als Archipel Scholen.

Het College van Bestuur legt ieder jaar verantwoording af over het gevoerde beleid in de periode tussen 1 januari tot en met 31 december.

Het jaarverslag is bedoeld voor het ministerie van OC en W, voor de Raad van Toezicht van Archipel Scholen, voor de medewerkers, voor de ouders/verzorgers van de eigen organisatie en voor onze samenwerkingspartners.

Lezers nodigen wij uit om te reageren via info@archipelscholen.nl.

Lees hier het volledige jaarverslag 2020..