Klachten

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan.

Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen.

Alle Archipelscholen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie “Onderwijsgeschillen” . Het reglement is beschikbaar op www.onderwijsgeschillen.nl Postadres: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht / telefoon 030 – 2809590.

U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk indienen. Op elke school is daarvoor een interne contactpersoon aangewezen die de klager verwijst naar de externe vertrouwenspersoon voor ondersteuning en naar directie, bestuur of klachtencommissie voor klachtbehandeling.

Per 1-8-2014 is mevrouw Anje Bareman extern vertrouwenspersoon voor Archipel Scholen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-29008866.

Download hier de Klachtenregeling