Over opvoeding

In het strategisch beleidsplan van de Stichting Archipel Scholen staan 5 leidende kernwaarden vermeld.

Als eerste wordt “Kindgericht” genoemd:

  • Ieder kind is welkom.
  • Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop, ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd.
  • We helpen elk kind met het vinden van de juiste plaats voor het volgen van onderwijs er is respect voor verschillen tussen kinderen.
  • Er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit; school en ouders zijn als educatief partners verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen tot actieve wereldburgers.
  • Er vindt in ons onderwijs ontmoeting plaats tussen kinderen van verschillende afkomst. Naast “onderwijs” staat hierbij “opvoeding” centraal.