Programmeerlessen

In de Faam van 13 december is een artikel opgenomen over de programmeerlessen van Els Goedhart. Zij geeft deze lessen op verschillende Archipelscholen op Walcheren.