1 Created with Sketch.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat vanaf 1oktober 2015 uit 5 leden. De taken van de Raad van Toezicht bestaan onder andere uit:

  • Het benoemen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;
  • Het vaststellen van de jaarlijkse begroting en iedere begrotingswijziging;
  • Het vaststellen van de jaarrekening;
  • Het besluiten tot fusie of splitsing van scholen;
  • Het besluiten tot opheffing van Archipel Scholen.

Downloads

Profiel Raad van Toezicht Archipel Scholen

Nevenfuncties Raad van Toezicht Archipel Scholen

Onafhankelijkheidsverklaring leden Raad van Toezicht Archipel Scholen

Reglement auditcommissie