Staking 12 december

Ultimatum verlopen: staking op 12 december. 
De aangekondigde staking in het primair onderwijs op dinsdag 12 december gaat door nu het ultimatum is verlopen dat de lerarengroep PO in Actie en de sociale partners aan onderwijsminister Arie Slob hadden gesteld om meer geld vrij te maken. De staking zou niet doorgaan als het kabinet dinsdagochtend 5 december uiterlijk om 10 uur bekend zou maken 680 miljoen euro extra vrij te maken voor hogere lonen en minder werkdruk in het primair onderwijs, bovenop de eerder toegezegde 720 miljoen. PO in Actie en de sociale partners eisen dus in totaal 1,4 miljard. Slob heeft eerder laten weten dat er geen extra geld komt en daar is geen verandering in gekomen. Er komt geen landelijke stakingsbijeenkomst, zoals op 5 oktober toen leraren uit het primair onderwijs massaal naar het Zuiderpark in Den Haag kwamen.
De Archipelscholen zullen hun ouders informeren over hun deelname en de consequenties van de staking op schoolniveau.