Talentontwikkeling

 

Het onderwijs op onze scholen streeft ernaar het maximale uit de talenten van kinderen te halen.. De scholen bieden hierin passend onderwijs. ICT is daarbij een hulpmiddel. Digitale hulpmiddelen worden optimaal ingezet door leerkrachten met goede ICT-vaardigheden.

Archipel Scholen heeft een Daltonschool met een afdeling voor hoogbegaafden (SterQ) en enkele scholen zijn gestart met het JEELO-concept (elektronische leeromgeving). Verder zijn op een toenemend aantal scholen plusklassen ingericht.

Plusklas PO/VO

Archipel Scholen organiseert – in samenwerking met het Scheldemond College en Nehalennia SSG – jaarlijks in het voorjaar een Plusklas voor meerbegaafde leerlingen. Dit zijn potentiële vwo-leerlingen.  Aanmeldingen worden beoordeeld door een Plaatsingscommissie. Er zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar.

Waarom een Plusklas?

Wij willen de leeruitdaging van meer begaafde basisschoolleerlingen verhogen (leren leren, leren leven, leren denken). Wij willen adequaat inspelen op de leerbehoeften van de meer begaafde basisschoolleerlingen in de omgeving van het voortgezet onderwijs (5 x 2 uur Scheldemond en 5 x 2 uur Nehalennia). Wij hopen met de Plusklas de aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor meer begaafde leerlingen te verbeteren. Daarnaast willen we de kennis en de vaardigheden van groepsleerkrachten in het basisonderwijs en de docenten in het voortgezet onderwijs in relatie tot de leerbehoeften van de meer begaafde basisschoolleerlingen onderhouden.

Leerlijn

Het onderwijs op Archipel Scholen kenmerkt zich onder andere door zorg voor ieder kind. Omdat wij uitgaan van het unieke in elk kind, vinden we het belangrijk om ook talenten volop kansen te bieden. Want niet alleen zwakkere leerlingen hebben zorg nodig; de meer- en hoogbegaafden hebben ook behoefte aan extra begeleiding. Elke Archipelschool heeft daarom een leerlijn hoogbegaafden vastgelegd in een schoolbeleidsplan en elke school beschikt over een signaleringsinstrument. Binnen netwerkbijeenkomsten van verschillende Archipelscholen worden kennis en ervaringen uitgewisseld in het kader van aanpak van hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen.