Personeelslid G.M.R. Archipel Scholen

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad zoekt een nieuw personeelslid.

Wilt u graag meedenken en medezeggenschap hebben over het openbaar onderwijs op Walcheren?
Het is belangrijk om toekomstgericht mee te denken aan het behouden van kwalitatief, hoogwaardig onderwijs voor onze kinderen. Dat kan door deelname in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Archipel Scholen.

In de GMR worden o.a. de volgende onderwerpen besproken:

  • de begroting,
  • het bestuursformatieplan,
  • beleidszaken van Archipel (Strategisch Beleidsplan, Spreidingsplan, fusies),
  • Passend Onderwijs,
  • functiemix en
  • overige relevante bovenschoolse zaken.

Lees hier de volledige tekst: Vacature personeelsgeleding GMR

Direct solliciteren