“HET ELEMENT” nieuwe naam voor “Vossenburch”

“Het Element” is de nieuwe naam voor basisschool “Vossenburch”. De nieuwe naam werd maandag 12 februari onthult door de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann, samen met de leerlingen van de leerlingenraad.

Archipel basisschool “De Vossenburch” heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in haar organisatie. Verschillende onderwijsvernieuwingen zijn doorgevoerd en nog steeds in ontwikkeling. De organisatie is “SlimFit” opgedeeld in units, waarbij meerdere collega’s verantwoordelijk zijn voor de kinderen in de unit. Tegelijkertijd heeft de school zich aangesloten bij de “Jeelo Community” (JE Eigen LeerOmgeving), waarbij door de gehele school thematisch wordt gewerkt aan geïntegreerde lessen.

Daarbij staan de 21e eeuwse vaardigheden heel erg centraal. Kinderen moeten creatief zijn, sociaal vaardig, werken in wisselende samenwerkingen, flexibel en snel kunnen schakelen en zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun omgeving. Ze leren hun eigen mening te vormen en verdedigen, mondig zijn, een nieuwsgierig en onderzoekende houding hebben, eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. En vooral weten hoe en waar informatie kan worden gevonden en welke digitale technieken  of middelen ze daarbij kunnen gebruiken.

Maar bovenal wil “Het Element” de veilige plek zijn, waar kinderen graag komen en veel leren: individueel of samen met en van elkaar. Niet alleen met de kinderen van de school, maar ook met de ouders en de wijkbewoners. Dat alles in een uitdagende leer-, leef- en speelomgeving in en buiten het schoolgebouw.

Bij een zo andere, nieuwe organisatie hoorde een nieuwe naam die beter past bij de uitgangspunten van deze nieuwe school. En dat werd “Het Element”