Wat mag jij van ons verwachten?

Archipel Scholen is een actieve organisatie, we blijven in beweging. Bij ons werken onderwijsprofessionals met een passie voor het vak. Ieder met een eigen visie en expertise.

Kun jij je vinden in onze visie en werkwijze? Dan komen wij graag met je in contact! Solliciteer dan op een van onderstaande vacatures of stuur een open sollicitatiebrief.

Onze vacatures

Stichting Kunst Educatie Walcheren zoekt een lid voor de Raad van Toezicht.

Stichting Kunsteducatie Walcheren (KEW) geeft op Walcheren vorm en inhoud aan kunst- en cultuureducatie en cultuurparticipatie. KEW werkt in opdracht van de Walcherse gemeenten en de provincie Zeeland. Ze werkt nauw samen met en voor o.a. Archipel Scholen.

Gelet op de samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar kandidaten:
– die werkzaam zijn of zijn geweest in het domein (primair) onderwijs en over actuele beleidsmatige en bestuurlijke kennis, ervaring op dit terrein en over een actueel netwerk beschikken
– die een brede culturele en/of maatschappelijke interesse hebben
– met kennis van en visie op de rol en verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht
– die woonachtig zijn op Walcheren resp. in Zeeland en een sterke sociale binding hebben met het werkgebied.

Lees hier de volledige tekst: vacature RvT KEW

Reacties voor 9 juli 2018

Direct solliciteren

Welke leerkracht komt ons team in schooljaar 2018- 2019 versterken?

De Lichtboei is een relatief kleine, sfeervolle openbare basisschool in het hart van Westkapelle. De school draagt zorg voor goed onderwijs, maar ook het belang van beleving en samen plezier maken vinden wij belangrijk.

Het betreft hier :
– een vacature op de maandag voor groep ¾, voor het schooljaar 2018-2019

Wij zoeken een collega die :
– wil werken vanuit de visie van onze school;
– ICT- vaardig is;
– passie heeft voor het werken met kinderen;
– kinderen kan inspireren en uitdagen;
– sterk is in contacten met ouders;
– collegialiteit hoog in het vaandel heeft.

Lees hier de volledige tekst van de vacature: Vacature Archipelschool De Lichtboei

Direct solliciteren

Archipel basisschool Het Talent zoekt voor schooljaar 2018-2019 een enthousiaste  leerkracht voor één van onze basisgroepen 1/2.

Op het Talent vinden we uitdagend, ondernemend en ontdekkend leren en betrokkenheid van kinderen én ouders belangrijk. Daarom zijn we een Jeelo-school. Kijk op www.jeelo.nl om te zien wat dat inhoudt!

We hebben veel aandacht voor

  • een warm pedagogisch klimaat en groepsvorming;
  • passend onderwijs volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken; 
  • ICT, dat een vanzelfsprekende plaats in ons onderwijs heeft;
  • techniek en kunst & cultuur;
  • het ontwikkelen van de talenten van de kinderen.

Lees hier de volledige vacaturetekst: Vacature leerkracht groep 12 het Talent 2018-2019

Direct solliciteren

De Stichting Frans Naerebout Culturele Activiteiten zoekt een lid van bestuur!

“Kunst, cultuur en creativiteit zijn belangrijk voor kinderen. Op school maken ze daar meestal voor het eerst kennis mee; vandaar cultuureducatie”.

Elk jaar opnieuw zijn er culturele gebeurtenissen in onze stad waar Vlissingse leerlingen van basisscholen te weinig van “mee” krijgen. Dat komt niet door een gebrek aan belangstelling. Maar wel door een gemis aan een culturele infrastructuur in onze gemeente.

Na overleg met culturele partners in Vlissingen en diverse scholen voor basisonderwijs is besloten om een kleine regiegroep in het leven te roepen die voor de komende jaren het culturele landschap in beeld brengt en de culturele instellingen prikkelt tot samenwerking en afstemming om tijdig met een stevig aanbod te komen voor het basisonderwijs. Welke onderwijsgevende wil de komende tijd hier in meedenken?

Lees hier alle informatie : vacature St.FNCA

Direct solliciteren

De raad van toezicht van Archipel Scholen zoekt een ervaren (onderwijs)bestuurder die de vacature van voorzitter college van bestuur kan invullen.

De nieuwe voorzitter college van bestuur opereert – als vertegenwoordiger van Archipel Scholen in het bestuurlijke krachtenveld op Walcheren – stevig, politiek-bestuurlijk, sensitief en visionair. Hij/Zij handelt in het belang van stevig gepositioneerd en toekomstbestendig openbaar basisonderwijs op Walcheren. En hij realiseert zich terdege dat dit, gelet op het dalende aantal leerlingen vraagt om keuzes ten aanzien van de inrichting en aansturing van de organisatie.

Alle informatie en solliciteren via de website van B&T werving & selectie.

Direct solliciteren

Binnen Archipel Scholen hebben wij regelmatig plaats voor

Leerkrachten in de invalpool (B2-pool)

Leerkrachten in de A-pool

Leerkracht A-pool:
Als leerkracht in de A-pool word je voor een bepaald aantal uren (in overleg) in dienst genomen van Archipel Scholen. Dit betekent dat je elke maand verzekerd bent van salaris. In eerste instantie word je als invaller ingezet binnen Archipel Scholen. Mochten er binnen Archipel Scholen onvoldoende vervangingsuren beschikbaar zijn, dan kan je deze uren worden ingezet bij een ander bestuur in de buurt.

Leerkracht invalpool (B2-pooler):
Via het Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland (TCOZ) kun je als invaller (B2-pooler) worden ingezet op al onze scholen op Walcheren, in alle groepen, op diverse dagen en tijden. Dit is een leuke manier om kennis te maken met de diversiteit aan scholen, die onder Archipel vallen.

Voor zowel een B2-pooler als een A-pooler is dit vaak dé manier om aan een vaste baan te komen!

Alle informatie over deze vacatures: Vacature leerkracht invalpool

Direct solliciteren
1 Created with Sketch.

Werken bij Archipel Scholen

De Stichting Archipel Scholen omvat het openbaar primair onderwijs op Walcheren. Iedereen kan naar de openbare school, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, politieke overtuiging, maatschappelijke opvattingen, inkomen, fysieke mogelijkheden of wat dan ook. De openbare school is een ontmoetingsplaats voor de verschillende levensbeschouwingen en biedt de gelegenheid tot een dialoog tussen leerlingen die verschillen in godsdienst, levensbeschouwing, afkomst en culturele achtergrond. De openbare school besteedt nadrukkelijk aandacht aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze Nederlandse multiculturele samenleving. De openbare school wil kinderen niet alleen veel leren, maar ook zodanig vormen dat zij kunnen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking.

Ook voor startende onderwijsprofessionals hebben wij plaats.  In de PLG beginnende leerkrachten bieden we extra coaching en begeleiding bieden voor startende leerkrachten. Denk aan ondersteuning, overlegmomenten en inzicht verkrijgen in werkmethoden.

Samen zoeken we naar een werkwijze waarin  jij jouw werk met passie kan blijven doen, ook in soms intense omstandigheden.

Kun jij je vinden in onze visie en werkwijze? Dan komen wij graag met je in contact!

Stuur een schriftelijke sollicitatie naar het College van Bestuur van Archipel Scholen, ter attentie van de heer G. Langeraert, Postbus 7, 4380 AA Vlissingen.

Diversiteit

Archipel Scholen biedt veel mogelijkheden. Zowel openbare scholen als samenwerkingsscholen varen onder de vlag van Archipel Scholen. De scholen profileren zich allen op een eigen manier, bijvoorbeeld door gebruik te maken van specifieke lesmethoden.

Persoonlijke ontwikkeling

Goed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs is waar wij voor staan. Wij stimuleren dat al onze leerkrachten zich blijven specialiseren en blijven leren. Op die manier bieden wij niet alleen meerwaarde voor onze leerlingen, maar bieden wij ook ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Professionele omgeving

Bij Archipel Scholen werken professionals. Wij hebben allemaal passie voor het onderwijs. We hebben respect voor elkaars expertise en visie. We delen kennis met elkaar en zorgen dat Archipel Scholen als geheel goed op de kaart blijft staan.