Wat mag jij van ons verwachten?

Archipel Scholen is een actieve organisatie, we blijven in beweging. Bij ons werken onderwijsprofessionals met een passie voor het vak. Ieder met een eigen visie en expertise.

Kun jij je vinden in onze visie en werkwijze? Dan komen wij graag met je in contact! Solliciteer dan op een van onderstaande vacatures of stuur een open sollicitatiebrief.

Onze vacatures

De Golfslag zoekt een onderwijsassistent voor 6 uur per week

De werkzaamheden bestaan uit:
– het begeleiden van leerlingen die een arrangement hebben;
– ondersteunen van leerkrachten en leerlingen in de diverse groepen en voornamelijk in groep 1/2;
– voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voor de diverse collega’s;
– ondersteunende werkzaamheden binnen de school verrichten.

Startdatum : zo snel mogelijk!

Lees hier de hele vacature: 20181030-Golfslag-vacatureOA

Direct solliciteren

Archipelschool de Sprong in Koudekerke is per 1 december 2018 op zoek naar een Intern Begeleider. Het betreft een taak met een omvang van 0.6

Archipel De Sprong heeft de ambitie de komende drie jaren uit te groeien tot een ‘Beweegschool’. We zijn op zoek naar een kandidaat die de visie van bewegend leren omarmt en het team daarbij kan ondersteunen.

Wij zoeken een enthousiaste, ambitieuze leerkracht die ervaring heeft met het uitvoeren van zorgtaken. De werkzaamheden bestaan uit IB taken zoals arrangementen aanvragen, hgpd trajecten begeleiden, opbrengsten analyseren, oudergesprekken voeren, coachen van leerkrachten, contact onderhouden met externe contacten en RT taken. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij één dag per week voor de klas staat (momenteel groep 8) en in de toekomst mogelijk de plusklas verzorgt.

Lees hier de hele tekst: Vacature IB Sprong

Direct solliciteren

Per direct zijn wij op zoek naar een enthousiaste  PREVENTIEMEDEWERKER!

De preventiemedewerker levert een bijdrage aan de voorbereiding van het ARBO-beleid binnen de school en voert het ARBO-beleid uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs, voor de centrale organisatie, dan wel op schoolniveau. Deze functie is nieuw binnen Archipel Scholen en dient nog te worden vormgegeven.

Onze preventiemedewerker

 • heeft algemeen theoretische en praktische kennis van relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden;
 • heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste ARBOrisico’s in een onderwijsinstelling;
 • heeft kennis van het voorkomen van  werkdruk,
 • is vaardig in het opstellen van richtlijnen en procedures op het gebied van ARBO;
 • is vaardig in het adviseren over arbeidsomstandigheden.

Lees hier de volledige tekst: vacature preventiemedewerker

Direct solliciteren

Het Taal Expertise Centrum Walcheren is dringend op zoek naar een enthousiaste onderwijsassistent.

Het TEC Walcheren is een school voor kinderen met een vluchtelingenachtergrond die net of nog maar kort in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet (voldoende) spreken. Naast veel taalaanbod (Nt2 onderwijs) besteedt de school ook tijd aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en andere (vak-)gebieden. Ons doel is om de kinderen in ongeveer 1 tot 1 ½ jaar voldoende bagage mee te geven om in te stromen in het regulier onderwijs.

Solliciteren kan tot 20 september a.s.

Lees hier de hele vacature: _vacature TEC onderwijsassistent.docx

Direct solliciteren

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad zoekt een nieuw personeelslid.

Wilt u graag meedenken en medezeggenschap hebben over het openbaar onderwijs op Walcheren?
Het is belangrijk om toekomstgericht mee te denken aan het behouden van kwalitatief, hoogwaardig onderwijs voor onze kinderen. Dat kan door deelname in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Archipel Scholen.

In de GMR worden o.a. de volgende onderwerpen besproken:

 • de begroting,
 • het bestuursformatieplan,
 • beleidszaken van Archipel (Strategisch Beleidsplan, Spreidingsplan, fusies),
 • Passend Onderwijs,
 • functiemix en
 • overige relevante bovenschoolse zaken.

Lees hier de volledige tekst: Vacature personeelsgeleding GMR

Direct solliciteren

Binnen Archipel Scholen hebben wij regelmatig plaats voor

Leerkrachten in de invalpool (B2-pool)

Leerkrachten in de A-pool

Leerkracht A-pool:
Als leerkracht in de A-pool word je voor een bepaald aantal uren (in overleg) in dienst genomen van Archipel Scholen. Dit betekent dat je elke maand verzekerd bent van salaris. In eerste instantie word je als invaller ingezet binnen Archipel Scholen. Mochten er binnen Archipel Scholen onvoldoende vervangingsuren beschikbaar zijn, dan kan je deze uren worden ingezet bij een ander bestuur in de buurt.

Leerkracht invalpool (B2-pooler):
Via het Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland (TCOZ) kun je als invaller (B2-pooler) worden ingezet op al onze scholen op Walcheren, in alle groepen, op diverse dagen en tijden. Dit is een leuke manier om kennis te maken met de diversiteit aan scholen, die onder Archipel vallen.

Voor zowel een B2-pooler als een A-pooler is dit vaak dé manier om aan een vaste baan te komen!

Alle informatie over deze vacatures: Vacature leerkracht invalpool

Direct solliciteren
1 Created with Sketch.

Werken bij Archipel Scholen

De Stichting Archipel Scholen omvat het openbaar primair onderwijs op Walcheren. Iedereen kan naar de openbare school, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, politieke overtuiging, maatschappelijke opvattingen, inkomen, fysieke mogelijkheden of wat dan ook. De openbare school is een ontmoetingsplaats voor de verschillende levensbeschouwingen en biedt de gelegenheid tot een dialoog tussen leerlingen die verschillen in godsdienst, levensbeschouwing, afkomst en culturele achtergrond. De openbare school besteedt nadrukkelijk aandacht aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze Nederlandse multiculturele samenleving. De openbare school wil kinderen niet alleen veel leren, maar ook zodanig vormen dat zij kunnen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking.

Ook voor startende onderwijsprofessionals hebben wij plaats.  In de PLG beginnende leerkrachten bieden we extra coaching en begeleiding bieden voor startende leerkrachten. Denk aan ondersteuning, overlegmomenten en inzicht verkrijgen in werkmethoden.

Samen zoeken we naar een werkwijze waarin  jij jouw werk met passie kan blijven doen, ook in soms intense omstandigheden.

Kun jij je vinden in onze visie en werkwijze? Dan komen wij graag met je in contact!

Stuur een schriftelijke sollicitatie naar het College van Bestuur van Archipel Scholen, ter attentie van de heer G. Langeraert, Postbus 7, 4380 AA Vlissingen.

Diversiteit

Archipel Scholen biedt veel mogelijkheden. Zowel openbare scholen als samenwerkingsscholen varen onder de vlag van Archipel Scholen. De scholen profileren zich allen op een eigen manier, bijvoorbeeld door gebruik te maken van specifieke lesmethoden.

Persoonlijke ontwikkeling

Goed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs is waar wij voor staan. Wij stimuleren dat al onze leerkrachten zich blijven specialiseren en blijven leren. Op die manier bieden wij niet alleen meerwaarde voor onze leerlingen, maar bieden wij ook ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Professionele omgeving

Bij Archipel Scholen werken professionals. Wij hebben allemaal passie voor het onderwijs. We hebben respect voor elkaars expertise en visie. We delen kennis met elkaar en zorgen dat Archipel Scholen als geheel goed op de kaart blijft staan.