1 Created with Sketch.

Werken bij Archipel Scholen

De Stichting Archipel Scholen omvat het openbaar primair onderwijs op Walcheren. Iedereen kan naar de openbare school, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, politieke overtuiging, maatschappelijke opvattingen, inkomen, fysieke mogelijkheden of wat dan ook. De openbare school is een ontmoetingsplaats voor de verschillende levensbeschouwingen en biedt de gelegenheid tot een dialoog tussen leerlingen die verschillen in godsdienst, levensbeschouwing, afkomst en culturele achtergrond. De openbare school besteedt nadrukkelijk aandacht aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze Nederlandse multiculturele samenleving. De openbare school wil kinderen niet alleen veel leren, maar ook zodanig vormen dat zij kunnen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking.

Vanaf 1-7-2015 is het Transfercentrum Onderwijs Zeeland ontstaan. Een groot aantal onderwijs medewerkers met een parttime of vast dienstverband bij een bestuur is regelmatig op invalbasis extra aan het werk. Op de website van TCOZ vindt u alle informatie over o.a. de vervangingspool.

Archipel Scholen werkt samen met de Hogeschool Zeeland. Studenten worden tijdens hun opleiding door opleidingsmentoren en groepsmentoren begeleid. Hierdoor kunnen zij gerichte praktijkervaringen opdoen. Zo mogelijk gaan zij na hun opleiding bij Archipel aan de slag als startende leerkracht.

Kerncijfers

17

Scholen

300

Medewerkers

3000

Leerlingen