Onze vacatures

Werkzaam bij Archipel Scholen? En wilt u graag meedenken en medezeggenschap hebben over het openbaar onderwijs op
Walcheren? Laat het dan nu weten!

Bekijk vacature

Het bestuur van Archipel Scholen zoekt  Leerkrachten in de A-pool (vervangingspool) voor een minimale betrekkingsomvang van 0,4 of meer.

Bekijk vacature

Wat mag jij van ons verwachten?

Archipel Scholen is een actieve organisatie, we blijven in beweging. Bij ons werken onderwijsprofessionals met een passie voor het vak. Ieder met een eigen visie en expertise.

Kun jij je vinden in onze visie en werkwijze? Dan komen wij graag met je in contact! Solliciteer dan op een van bovenstaande vacatures of stuur een open sollicitatiebrief.

1 Created with Sketch.

Werken bij Archipel Scholen

De Stichting Archipel Scholen beheert alle openbare basisscholen op Walcheren. Iedereen kan naar de openbare school, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, politieke overtuiging, maatschappelijke opvattingen, inkomen, fysieke mogelijkheden of wat dan ook. De openbare school is een ontmoetingsplaats voor de verschillende levensbeschouwingen en biedt de gelegenheid tot een dialoog tussen leerlingen die verschillen in godsdienst, levensbeschouwing, afkomst en culturele achtergrond. De openbare school besteedt nadrukkelijk aandacht aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze Nederlandse multiculturele samenleving. De openbare school wil kinderen niet alleen veel leren, maar ook zodanig vormen dat zij kunnen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking.

Ook voor startende onderwijsprofessionals hebben wij plaats.  (Bijna of net afgestudeerden)

In de leergemeenschap START (startende leerkrachten) bieden we extra coaching en begeleiding voor startende leerkrachten. Denk aan ondersteuning, overlegmomenten en inzicht verkrijgen in werkmethoden.

Samen zoeken we naar een werkwijze waarin  jij jouw werk met passie kan blijven doen, ook in soms intense omstandigheden.

Kun jij je vinden in onze visie en werkwijze?

Dan komen wij graag met je in contact!

Stuur een schriftelijke sollicitatie naar het College van Bestuur van Archipel Scholen,
ter attentie van de heer H.J. Zielstra,
Postbus 7,
4380 AA Vlissingen
of via de mail naar sollicitatie@archipelscholen.nl.

Diversiteit

Archipel Scholen biedt veel mogelijkheden. Zowel openbare scholen als samenwerkingsscholen varen onder de vlag van Archipel Scholen. De scholen profileren zich allen op een eigen manier, bijvoorbeeld door gebruik te maken van specifieke lesmethoden.

Persoonlijke ontwikkeling

Goed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs is waar wij voor staan. Wij stimuleren dat al onze leerkrachten zich blijven specialiseren en blijven leren. Op die manier bieden wij niet alleen meerwaarde voor onze leerlingen, maar bieden wij ook ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Professionele omgeving

Bij Archipel Scholen werken professionals. Wij hebben allemaal passie voor het onderwijs. We hebben respect voor elkaars expertise en visie. We delen kennis met elkaar en zorgen dat Archipel Scholen als geheel goed op de kaart blijft staan.