Wat mag jij van ons verwachten?

Archipel Scholen is een actieve organisatie, we blijven in beweging. Bij ons werken onderwijsprofessionals met een passie voor het vak. Ieder met een eigen visie en expertise.

Kun jij je vinden in onze visie en werkwijze? Dan komen wij graag met je in contact! Solliciteer dan op een van onderstaande vacatures of stuur een open sollicitatiebrief.

Onze vacatures

IMC Weekendschool is een school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren.
De weekendschool is begonnen in zogeheten sociaal economische achterstandswijken, maar wil model staan voor een onderwijsideaal voor alle jongeren. De weekendschool biedt een driejarige opleiding voor jongeren gericht op het ontwikkelen van brede algemene kennis en het ontdekken van individuele interesses.

De weekendschool heeft als centrale doelstelling dat jongeren geïnformeerd en gemotiveerd in het leven staan. Concreet wordt in het programma gewerkt aan drie doelstellingen:
• Toekomstperspectieven verbreden
• Zelfvertrouwen vergroten
• Versterken van verbondenheid met de Nederlandse samenleving.

Lees alle informatie over deze vacature: Vacature Coördinator IMC Basis Vlissingen

Direct solliciteren

Welke​​ ​leerkracht​ komt ​vanaf schooljaar 2018- 2019 ons team versterken?

De Frans Naereboutschool is een openbare school, waar kunst- en cultuureducatie prominent zichtbaar is, met onder andere ‘meer muziek in de klas.

We zoeken een nieuwe collega voor de groep 5/6 die hier een goede bijdrage aan kan leveren !

Ben je enthousiast en/of nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Nicole Dieleman, directeur van de Frans Naereboutschool.

Alle informatie over de vacature: Vacature Archipelschool Frans Naerebout

Direct solliciteren

Binnen Archipel Scholen hebben wij regelmatig plaats voor

Leerkrachten in de invalpool (B2-pool)

Leerkrachten in de A-pool

Leerkracht A-pool:
Als leerkracht in de A-pool word je voor een bepaald aantal uren (in overleg) in dienst genomen van Archipel Scholen. Dit betekent dat je elke maand verzekerd bent van salaris. In eerste instantie word je als invaller ingezet binnen Archipel Scholen. Mochten er binnen Archipel Scholen onvoldoende vervangingsuren beschikbaar zijn, dan kan je deze uren worden ingezet bij een ander bestuur in de buurt.

Leerkracht invalpool (B2-pooler):
Via het Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland (TCOZ) kun je als invaller (B2-pooler) worden ingezet op al onze scholen op Walcheren, in alle groepen, op diverse dagen en tijden. Dit is een leuke manier om kennis te maken met de diversiteit aan scholen, die onder Archipel vallen.

Voor zowel een B2-pooler als een A-pooler is dit vaak dé manier om aan een vaste baan te komen!

Alle informatie over deze vacatures: Vacature leerkracht invalpool

Direct solliciteren
1 Created with Sketch.

Werken bij Archipel Scholen

De Stichting Archipel Scholen omvat het openbaar primair onderwijs op Walcheren. Iedereen kan naar de openbare school, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, politieke overtuiging, maatschappelijke opvattingen, inkomen, fysieke mogelijkheden of wat dan ook. De openbare school is een ontmoetingsplaats voor de verschillende levensbeschouwingen en biedt de gelegenheid tot een dialoog tussen leerlingen die verschillen in godsdienst, levensbeschouwing, afkomst en culturele achtergrond. De openbare school besteedt nadrukkelijk aandacht aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze Nederlandse multiculturele samenleving. De openbare school wil kinderen niet alleen veel leren, maar ook zodanig vormen dat zij kunnen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking.

Ook voor startende onderwijsprofessionals hebben wij plaats.  In de PLG beginnende leerkrachten bieden we extra coaching en begeleiding bieden voor startende leerkrachten. Denk aan ondersteuning, overlegmomenten en inzicht verkrijgen in werkmethoden.

Samen zoeken we naar een werkwijze waarin  jij jouw werk met passie kan blijven doen, ook in soms intense omstandigheden.

Kun jij je vinden in onze visie en werkwijze? Dan komen wij graag met je in contact!

Stuur een schriftelijke sollicitatie naar het College van Bestuur van Archipel Scholen, ter attentie van de heer G. Langeraert, Postbus 7, 4380 AA Vlissingen.

Diversiteit

Archipel Scholen biedt veel mogelijkheden. Zowel openbare scholen als samenwerkingsscholen varen onder de vlag van Archipel Scholen. De scholen profileren zich allen op een eigen manier, bijvoorbeeld door gebruik te maken van specifieke lesmethoden.

Persoonlijke ontwikkeling

Goed en kwalitatief hoogwaardig onderwijs is waar wij voor staan. Wij stimuleren dat al onze leerkrachten zich blijven specialiseren en blijven leren. Op die manier bieden wij niet alleen meerwaarde voor onze leerlingen, maar bieden wij ook ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Professionele omgeving

Bij Archipel Scholen werken professionals. Wij hebben allemaal passie voor het onderwijs. We hebben respect voor elkaars expertise en visie. We delen kennis met elkaar en zorgen dat Archipel Scholen als geheel goed op de kaart blijft staan.