Eersteklas basisonderwijs!

Archipel Scholen verzorgt op 18 locaties kwaliteitsonderwijs. In dit onderwijs zorgen wij ervoor dat de verschillen tussen kinderen aanvaard worden als begin van ons onderwijs. Van daaruit begeleiden wij elk kind op haar / zijn weg van leren en ontwikkelen. Het kind staat daarbij centraal.

Door middel van een doeltreffend kwaliteitszorgsysteem waarin een belangrijke plaats is ingeruimd voor een effectief leerlingvolgsysteem, zelfevaluatieĀ  en voor tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerkrachten en kinderen blijven wij werken aan een verdere verbetering van onze kwaliteit.

Kindgericht onderwijs

Het onderwijs wordt op maat van het individuele kind toegesneden, zonder dat de relatie tussen het individu en de groep wordt verwaarloosd. Het verwerven van kennis en vaardigheden is noodzakelijk; maar de creatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling (normen en waarden) is van even groot belang.

Professionalisering

Goed onderwijs vraagt deskundige leerkrachten. Goed onderwijs is sterk afhankelijk van de leerkracht voor de klas. Die leerkracht doet er toe.
Al onze directeuren staan geregistreerd in het Schoolleidersregister. Archipel Scholen heeft een eigen scholingsacademie: de Talentmanager. Elke medewerker kan binnen de Talentmanager ongelimiteerd gebruik maken van het aanbod in professionalisering.