Onze organisatie

De Stichting Archipel Scholen bestuurt alle openbare basisscholen en een drietal “samenwerkingsscholen” op Walcheren. De 18 scholen staan in verschillende wijken en dorpen van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

De organisatie heeft een College van Bestuur, een aantal beleidsmedewerkers, en ondersteunende functies. De medewerkers van het bestuurskantoor ondersteunen en faciliteren de 18 basisscholen, zodat de directies en leerkrachten zich vooral kunnen focussen op het primaire proces: het verzorgen van goed en excellent onderwijs voor de kinderen van Walcheren!

College van Bestuur

Het College van Bestuur bereidt samen met de beleidsmedewerkers het beleid van Archipel Scholen voor, stelt het vast en voert het uit. Het College van Bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken, het beheer van Archipel Scholen en het verzorgde onderwijs op de Archipelscholen.