1 Created with Sketch.

Ons verhaal

Archipel Scholen verzorgt het openbaar primair onderwijs voor bijna 2.600 leerlingen op 18 scholen in de Zeeuwse gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. Archipel Scholen staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect. Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen.

De vijf kernwaarden omvatten elk een aantal waarden die Archipel Scholen als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van onze organisatie als geheel en van iedere school afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het openbaar onderwijs centraal. De kernwaarden en hun bondige uitwerking hierna zijn vermeld in een willekeurige volgorde.

 • Ieder kind is welkom.
 • Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop, ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd.
 • We helpen elk kind met het vinden van de juiste plaats voor het volgen van onderwijs.
 • Er is respect voor verschillen tussen kinderen.
 • Er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit.
 • Er vindt in ons onderwijs ontmoeting plaats tussen kinderen van verschillende afkomst.
 • Ons onderwijs is van hoge kwaliteit.
 • Onze medewerkers zijn professionals, die onderwijs op maat bieden.
 • We benutten talenten van medewerkers optimaal.
 • Kinderen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen: cognitief, creatief en sociaal.
 • Onze leerlingen worden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs.
 • Ons onderwijs is vernieuwend en hanteert diverse onderwijsconcepten.
 • Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt, en digitale leermaterialen worden dagelijks ingezet in het primaire proces.
 • De organisatie is voortdurend bezig zichzelf te verbeteren.
 • We grijpen kansen aan wanneer zij zich voordoen en wanneer zij passen binnen de mogelijkheden van de organisatie.
 • We zijn ambitieus.
 • We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen.
 • We staan midden in de samenleving.
 • Er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij.
 • Onze leerkrachten geven in hun onderwijs structureel veel aandacht aan normen en waarden.
 • Ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten, duurzaamheid en dergelijke.
 • Ons onderwijs stimuleert actief burgerschap.
 • Handelend vanuit de code Goed Bestuur, leggen wij publieke verantwoording af van wat we bereiken.
 • Oog voor het groepsbelang in de klas, in de school, in samenhang met de omgeving, en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Iedere Archipelschool is vertegenwoordigd in de professionele leergemeenschappen van Archipel Scholen.
 • School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen tot actieve wereldburgers.
 • Samenwerking met zorgaanbieders.
 • Archipel realiseert samenwerkingsscholen.
 • Archipel realiseert integrale kindcentra met ruime openingstijden, voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
 • Wij werken samen met en voor onze leerlingen aan goed onderwijs. We werken op alle niveaus professioneel samen met onze collega’s, de ouders van onze leerlingen, externe partners en andere onderwijsinstellingen om onze maatschappelijke opdracht te realiseren.

Vanuit de vijf kernwaarden en vanuit de Rechten voor het Kind luidt de missie van Archipel Scholen als volgt:

Archipel Scholen staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind. Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect.

Openbaar primair onderwijs waarbij ontmoeting centraal staat met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers.

Goede leerkrachten zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen.

De missie en de kernwaarden komen op de eerste plaats tot uiting in het onderwijsbeleid. Alle andere beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van het onderwijs in de klas. Dat betekent dat Archipel Scholen garant staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en zich richt op optimale ontwikkeling van leerlingen.

Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende omgeving veelzijdig ontwikkelen; de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van ieder kind wordt gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. Ontmoeting staat centraal met nadrukkelijk waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen en voor verscheidenheid in de samenleving.

Kwaliteit

Ons openbaar onderwijs is kwaliteitsonderwijs. In dit onderwijs zorgen wij ervoor dat de verschillen tussen kinderen aanvaard worden als begin van ons onderwijs.

Kindgericht

Het onderwijs wordt op maat van het individuele kind toegesneden, zonder dat de relatie tussen het individu en de groep wordt verwaarloosd.

Talentontwikkeling

Het onderwijs op onze scholen streeft ernaar het maximale uit de talenten van kinderen te halen. De scholen bieden hierin passend onderwijs.

Kerncijfers

18

Scholen

Op 18 locaties verspreid over de dorpen en de wijken van Middelburg en Vlissingen verzorgen onze medewerkers hoogwaardig en modern onderwijs voor uw kind!

2700

Leerlingen

Ca. 2700 leerlingen genieten elke dag weer van het onderwijs dat onze medewerkers voor hen verzorgen!

350

Medewerkers

350 medewerkers van 18 verschillende scholen werken dagelijks samen om het moderne Archipel onderwijs vorm te geven. Zij helpen uw kind optimaal en evenwichtig te groeien in ontwikkeling!