Wij gebruiken een gedragscode!

Alle medewerkers van Archipelscholen werken volgens onze gedragscode.

Directie of bestuur spreken de medewerkers er op aan als ze in strijd handelen met de vastgestelde gedragscode(s).

De geldende gedragscodes kunt u hier downloaden:
* Gedragscode ICT & Social Media
* Gedragscode veilig gebruik ICT
* Meldcode Kindermishandeling