Welke school past bij mijn kind?

Hier vindt u al onze Archipelscholen!
Scholen verschillen in grootte (aantal leerlingen), in hun werkwijze en in hun leerconcept (profiel). Al onze scholen voldoen aan alle kwaliteitseisen en leggen de lat hoog!

Kies de school van uw keus of filter eerst op uw wensen.
Klik door naar de website van de school of neemt u contact op om een kennismaking in te plannen.

Inspectie oordeel
Specifiek onderwijsconcept
Sociale veiligheid
Talentontwikkeling
Kunst en cultuur
Individuele aandacht
Gezonde school

Stroming

Keetenstraat 4
4335 TH Middelburg
Archipel School - Talent

Talent

Generaal Hakewill Smithlaan 15
4333 BW Middelburg
Archipel Scholen Magistraal

Magistraal

Baljuwlaan 4
4336 GL Middelburg

Lonneboot

Van Akenstraat 1
4339 BR Nieuw en Sint Joosland
Archipel Scholen Element

Element

Hooge Meestraat 4
4337 VM Middelburg

‘t Vierschip

Oostgat 15-17
4341 LE Arnemuiden

Branding

Bouwen Ewoutstraat 51
4381 PP Vlissingen
Archipel Scholen Golfslag

Golfslag

Juffrouw v.d. Putteplein 3
4357 EN Domburg

Lichtboei

Koudorpstraat 18
4361 BT Westkapelle
Archipel Scholen Lispeltuut

Lispeltuut

Torenstraat 29
4356 BG Oostkapelle
Archipel Scholen Ravenstein

Ravenstein

Pablo Picassoplein 122
4382 KB Vlissingen
Archipel Scholen Ravenstein

Sprong

Biggekerksestraat 2
4371 EZ Koudekerke
Archipel Scholen 't Mozaiek

't Mozaïek

Kroonjuweel 7
4388 MD Oost-Souburg
Archipel Scholen Theo Thijssen

Theo Thijssen

Troelstraweg 471
4384 PA Vlissingen

Tweemaster-Kameleon

Roerstraat 27
4388 RV Oost-Souburg
Archipel Scholen Omnibus

Omnibus

Slangenburg 3
4385 HT Vlissingen

Frans Naereboutschool

Grote Markt 1
4381 JB Vlissingen

TEC Walcheren

Nederstraat 37
4332 AX Middelburg

Wat betekenen de labels?

Inspectie oordeel
Onderwijs Inspectie: Voldoende De onderwijsinspectie heeft beoordeeld dat deze school voldoet aan alle wettelijke eisen voor basiskwaliteit van basisscholen in Nederland. Het onderwijs dat georganiseerd en gegeven wordt is van voldoende kwaliteit!
Onderwijs Inspectie: Goed De onderwijsinspectie heeft beoordeeld dat deze school voldoet aan de wettelijke eisen. Daar bovenop is de waardering "GOED" toegekend, omdat de school heeft aangetoond meer dan gewoon, een uitstekende kwaliteitscultuur na te streven en aan te tonen en daarmee meer dan gewoon goed onderwijs verzorgt.
Onderwijs Inspectie: Excellent "Excellente school" is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Dit wordt door de onderwijsinspectie afgegeven als de school ook al minimaal het oordeel GOED heeft ontvangen voor het onderwijs en de kwaliteitscultuur.
Specifiek onderwijsconcept
Bewegend Leren Bewegen is niet alleen gezond, maar door tussen en tijdens lessen vaak te bewegen en gerichte beweegoefeningen te doen, worden de hersenen beter geactiveerd, en nemen leerlingen meer op. Op een beweegschool zitten kinderen nooit (te) lang achter elkaar stil.
Dalton Een Daltonschool gaan uit van vijf kernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. "The true business of school is not to chain the pupil to preconceived ideas, but to set him free to discover his own ideas…” (Helen Parkhurst)
ElementGo In ‘Go!’ staat de ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal. Zowel onder als na schooltijd. Met als doel om alle kinderen gelijke kansen te bieden, hun talenten te ontdekken en hen voor te bereiden op de toekomst. Hiervoor werkt basisschool Het Element nauw samen met Kinderopvang Walcheren en Kunsteducatie Walcheren, Skills for life en Sportbuurtwerk.
Gezonde School Gezonde leerlingen presteren beter! De "Gezonde School" is een programma dat scholen helpt te werken aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen. Met het vignet "Gezonde School" laat de school zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door extern deskundigen van o.a. het Voedingscentrum, Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding en het Trimbos-instituut.
IPC Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum en onderwijsconcept voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren middels, boeiende, actieve en zinvolle lessen centraal staat. IPC is ontwikkeld vanuit de gedachte dat onze kinderen deel uit maken van een internationaal-georiënteerde wereld, waarbij het voor de hand ligt dat ze meer reizen, in het buitenland studeren of werken en ook in eigen land in aanraking komen met mensen van diverse culturele achtergronden.
Jeelo Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leggen ze verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen.  Een Jeelo school werken met projecten; binnen die projecten worden allerlei vakken geïntegreerd.  Met MijnJeelo kunnen leerlingen overal en altijd leren.
Kindcentrum Een Kind Centrum (KC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Een KC is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Bij voorkeur komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Het kindcentrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen.
Samenwerkingsschool Een samenwerkingsschool is een school die het resultaat is van een samengaan van scholen van verschillende grondslagen, zoals een openbare school en een bijzondere school, zoals een katholieke of christelijke school. In een samenwerkingsschool wordt levensbeschouwelijk onderwijs gegeven, dat recht doet aan de oorsprong van beide scholen.
SterQ! Fulltime voorziening SterQ! biedt fulltime onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Reguliere onderwijs kan niet altijd een onderwijsaanbod bieden dat passend is bij de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Het belangrijkste doel is dat hoogbegaafde kinderen zich binnen een uitdagende leeromgeving en met gelijkgestemden goed kunnen ontwikkelen.
Teach Teach Like A Champion bestaat uit trainingen voor leerkrachten. In deze trainingen leren zij pedagogische en didactische ‘Teach’-technieken die onmiskenbaar bijdragen aan betere prestaties van leerlingen. Het effect voor de leerlingen: "Learn like a champion!"
Sociale veiligheid
Kanjerschool Een Kanjerschool werkt met de Kanjertraining. Deze bestaat uit een serie lessen voor de gehele school, met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Op een kanjerschool leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.
KiVa KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. "Samen maken we er een fijne school van!"
Kwink Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
Vreedzaam Vreedzaam is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Talentontwikkeling
Plusklas Er is een apart programma voor kinderen die op een van de hoofdvakgebieden extra uitdaging nodig hebben.
Talentlessen Er wordt meer dan gewoon aandacht besteed aan talentontwikkeling. Het aanbieden van extra uitdagende lessen binnen een breed scala aan mogelijkheden in diverse vakgebieden is hier een onderdeel van.
Kunst en cultuur
Cultuur Er wordt meer dan gewoon aandacht besteed aan culturele vorming. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door extra cultuurlessen en activiteiten.
Kunst Er wordt meer dan gewoon aandacht besteed aan kunstzinnige vorming. Dit wordt gerealiseerd door onder andere meer aandacht voor kunst in de handvaardigheidslessen.
Muziek Er wordt meer dan gewoon aandacht besteed aan muzikale vorming. Dit kenmerkt zich door bijzondere muzieklessen en een doorgaande leerlijn.
Individuele aandacht
Zorg voor voorlopers Er wordt meer dan gewoon aandacht besteed aan kinderen die op een van de hoofdvakken voorlopen op de klas. Er kan worden gewerkt met verdiepende of verbredende lesstof.
Zorg voor achterstand Er wordt meer dan gewoon aandacht besteed aan kinderen die moeite hebben met de doelen van een van de hoofdvakken. Dit kan gerealiseerd worden door zorg binnen, maar ook buiten de klas.
Gezonde school
De gelukkige school Er wordt meer dan gewoon aandacht besteed aan het emotionele welbevinden van leerlingen.
Gezonde voeding Er wordt meer dan gewoon aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding. Dit komt bijvoorbeeld terug in beleid en specifieke voorlichting.
Natuur en milieu Er wordt meer dan gewoon aandacht besteed aan natuur en milieu. Dit komt bijv. terug in de verschillende lessen en het beleid van de school.
Sport en bewegen Er wordt meer dan gewoon aandacht besteed aan sport en bewegen op school. Dit kan tot uiting komen in bijvoorbeeld Sportclinics en extra beweegmomenten.
Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.