Terug naar Archipel Scholen

  • Samenwerkingsschool
  • Voldoende
  • Kwink
  • Plusklas

Wat betekenen de labels?

Samenwerkingsschool Een samenwerkingsschool is een school die het resultaat is van een samengaan van scholen van verschillende grondslagen, zoals een openbare school en een bijzondere school, zoals een katholieke of christelijke school. In een samenwerkingsschool wordt levensbeschouwelijk onderwijs gegeven, dat recht doet aan de oorsprong van beide scholen.
Voldoende De onderwijsinspectie heeft beoordeeld dat deze school voldoet aan alle wettelijke eisen voor basiskwaliteit van basisscholen in Nederland. Het onderwijs dat georganiseerd en gegeven wordt is van voldoende kwaliteit!
Kwink Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
Plusklas Er is een apart programma voor kinderen die op een van de hoofdvakgebieden extra uitdaging nodig hebben.

Lispeltuut

In de samenwerkingsschool De Lispeltuut is “ontmoeting” het centrale woord. Twee verschillende identiteiten (openbaar en christelijk)  ontmoeten elkaar daar. We nodigen daarbij iedere leerling, iedere leerkracht en iedere ouder uit om zijn of haar levensbeschouwing in te brengen om van elkaar te leren, elkaar te verrijken en er respectvol mee om te gaan.  We zorgen ervoor dat iedereen zich in de school geaccepteerd en veilig voelt.

Archipel Scholen Lispeltuut

Actueel

Archipel Kindcentrum Lispeltuut in Oostkapelle is de plek waar uw kind speelt, leert, ontwikkelt en groeit!

Maak kennis met kindcentrum Lispeltuut!

Benieuwd wat kindcentrum Lispeltuut allemaal kan bieden voor uw kind?

Schrijf in voor kindcentrum Lispeltuut!

Bent u ook enthousiast geworden over het onderwijs op Archipel kindcentrum Lispeltuut?
Wacht niet langer en schrijf direct in!