Terug naar Archipel Scholen

Lispeltuut

Op samenwerkingsschool De Lispeltuut is “ontmoeting” het centrale woord. Twee verschillende identiteiten (openbaar en christelijk)  ontmoeten elkaar.

We nodigen daarbij iedere leerling, iedere leerkracht en iedere ouder uit om zijn of haar levensbeschouwing in te brengen om van elkaar te leren, elkaar te verrijken en er respectvol mee om te gaan.  We zorgen ervoor dat iedereen zich in de school geaccepteerd en veilig voelt.

Benieuwd wat er in de groepen gedaan wordt? Bekijk hier de informatieboekjes